Ganimete Jakupi Demiri

Spread the love


·
IDENTITETI IM
Identiteti im është kombësia,
Që nga rrënjët e të parëve tanë,
Filloi të rritet njerëzia,
Qysh në kohëra të lashta,
Flitej gjuha jonë e bukur,
Nëpër etapa të ndryshme të historisë,
Asnjëherë shqiptarët gjuhën se kanë humbur.
Territori ynë ishte shumë I madh,
Shqiptarët ishin popull me famë,
Për dreq s’di çfarë ndodhi me ne?!
Filluan fqinjët të na sulmonin,
Nga shtëpitë tona me dhunë na largonin,
Na merrnin pasuri e gjithçka tjetër,
Mbeti populli ynë i mjerë,
Duke shpëtuar veç shpirtrat e vetëm!
Nga ai territor i madh që ishte Iliria,
Ditë e më shumë u zvogëlua,
Na shtuan armiqtë gjithandej donin t’na asimilonin,
Na pushtuan e deshën të na bënin hi,
Në shumë pjesë qe ndarë Mëma Shqipëri,
Bijat e Mëmës janë të gjitha përreth në kufi,
Por vuajmë gjithnjë – duam të bëhemi një!
Identiteti im aq i bukur po aq i hidhur,
Me plagë shpirti – populli i venitur,
Por me gjithë këto të mira apo të meta,
Identitetin tim nuk e ndërroj,
Sa të jet jeta.
©️Ganimete Jakupi Demiri, Zvicër.

…………………………………………….
MON IDENTITÉ
Mon identité est la nationalité,
Depuis les racines de nos ancêtres,
L ‘ humanité a commencé à grandir,
Depuis dans l’Antiquité,
Notre belle langue a été parlée,
À travers différentes etapa de l’histoire,
Jamais les Albanais n’ont perdu leur langue.
Notre territoire était très grand,
Les Albanais étaient des gens célèbres,
Putain je ne sais pas ce qui nous est arrivé ?!
Les voisins ont commencé à nous attaquer,
De nos foyers nous ont enlevés de force,
Ils ont pris la richesse et tout le reste de nous,
Notre peuple misérable est resté,
Sauver des âmes seules !
De ce grand territoire qu’était Illyria,
De plus en plus de jours à rétrécir,
Les ennemis ajoutés partout voulaient nous assimiler,
Ils nous ont envahis et voulaient nous faire des cendres,
Dans de nombreuses parties Mère Albanie,
Les filles de ma mère sont partout à la frontière,
Mais nous souffrons toujours – nous voulons en devenir un !
Mon identité si belle tout aussi amère,
Avec les blessures de l’âme – les gens fanés,
Mais avec tous ces bons ou défauts,
Je ne change pas mon identité,
Tant que la vie est.
©️ Ganimete Jakupi Demiri, Suisse.

Please follow and like us: