Slavka Klikovac

Spread the love

RAZLIČITA OD BOJE NOĆI

 

Budiš moju tišinu koja cruje u samoći.

Želje, savijene u skute čuvam od osipanja.

Java se miješa sa snom.

Koje joj ime dati: čežnja, požuda,

pohota, ljubav, potreba…

Čeprkam po ispravnosti svojih činjenja.

Neodređeno šarenilo svuda rasuto.

 

Tražim mjesto za nas.

Ti u svojoj stvarnosti, ja u svojoj.

Imaš me u tvojoj

opipljivoj, postojanoj, nenarušivoj, stvarnosti

kao osobu koja pluta u beskonačju čežnje.

Gajiš moju sjenku koja ti titra u mislima.

 

Upotpunjuješ svoj jastuk za dvoje,

Počinak ti ometa slatko naglašje za ljubav.

Snoviđenje tebi, snoviđenje meni…

I tako rođeni u sadržaju misli,

boji glasa, trajemo na različitim mjestima.

kao potreba postojanosti.

Znam… Pristajem… Dogovor važi!

Uranjam u mekoću jastuka,

gdje emocije staču slanost u tkanje niti.

Svaka nit isti ukus.

Ulovljena u širinu tvoje duše

batragam ka bezizlazu.

Vrtlog mi smjenjuju riječi

čežnja- sreća, samoća-ljubav,

a ja na vrtešci kormilarim

u neizvjesnost.

Vrijeme između ponoći i jutra,

vrijeme međ javom i snom.

Vrijeme ničije ili svačije ili samo naše.

Svejedno, mi se pronalazimo

i u liku i naličju dana

 

Nebeska kapa s koje sunce,

mjesec i bezbroj zvijezda,

šalju svjetlost i sjenku,

zlate dan i razbijaju garavu noć,

pokriva naše jutro jezikom maštanja

emotivno obojene duše.

Mjesec pun viri

kroz prozor naših želja.

Otapa se noć.

Osjećam vlažnost riječi.

Buja snena zora…Tišina još traje…

Mnoštvo rijeka, planina i dolina

daleko od tebe,

a noć smo zajedno ispratili

bojom glasa i sadržajem misli

pod mjesečevom posteljom

i sjajem zvijezde padalice

što nam u naručju osta.

Ponovo se javi!

Probudi moju tišinu,

prelistaj moje želje,

zagledaj se u moje uzdahe,

vidjećeš da sam različita od boje noći.

 

 

Different From the Color of the Night

 

You awaken my silence that reigns in solitude.

Wishes bent in skirts, I keep from falling off.

Reality mixes with dreams.

What to name it: yearning, lust,

Prurience, love, necessity…

I rummage through the rightness of my deeds.

Indefinite variegation scattered everywhere.

 

I look for a place for us.

You in your reality, I in mine.

You have me in your

Tangible, constant, inviolable reality

As a person floating in the infinity of yearning.

You nurture my shadow that vibrates in your mind.

 

You complete your pillow for two,

A night sleep distracts your sweet emphasis on love.

A dream to you, a dream to me…

And so born in the content of thought,

The tone of voice, we last in different places.

As a need for perseverance.

I know… I accept… It’s a deal!

I immerse myself in the softness of a pillow,

Where emotions merge salinity into weaving threads.

Each thread tastes the same.

Caught in the breadth of your soul,

I totter toward an impasse.

In a whirlwind, my words swap,

Yearning – happiness, solitude – love,

As I, on a carousel,

Into uncertainty, steer.

The time between midnight and morning,

The time between waking and sleeping.

No one’s time or everyone’s or only ours.

It doesn’t matter at all,

For we find ourselves in the form

And the appearance of the day.

 

The cap of the sky from which the sun,

The moon and the countless stars

Send light and a shadow,

Gild the day and break the sooty black night,

Covers our morning with the language of the imagination

Of an emotionally colored soul.

The full moon peers out

Through the window of our desires.

Night melts.

I feel the humidity of words.

Sleepy dawn becomes exuberant… Silence still lasts…

Lots of rivers, mountains, and valleys

Far away from you,

And yet we’ve seen the night off

With the tone of voice and the content of thought,

Under the moon’s bed,

With the glow of the shooting star

That in our arms remains.

Get in touch again!

Awaken my silence;

Thumb through my desires;

Take a close look at my sighs;

You’ll see

I’m different from the color of the night.

 

2023

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*