Melita Ratković : Dobro mi došao Oktobar

Spread the love

Dobro mi došao Oktobar

Najsjetniji mjesec u godini.
Užurbane pripreme za predstojeće Zimu.

Svođenje računa,
vrijeme provedeno radeći na sebi.

Osjećati da mogu više, bolje i mudrije.
Nagomilane godine, jutra kada bih najradije ostala ležati.. u stajanja, ma koliko bilo teško.

Pomisao na odustanje i izazov da moram dalje..
Nerazumijevanja prijatelja, krivo shvaćeni postupci.

Dokazivanja, samopotvrđivanja i iznenadne snage,
ponosa na ono što sam uradila dobro.

Nikada mi nije bio problem biti sama. Učiti sama, razgovarati sa sobom.
Sve ono što drugi ne vide i ne znaju, a misle da bi trebalo.
Ne prostire se baš sve pred druge, čak ni one najbliže. Treba znati davati, ali i
sačuvati dio prostora za sebe.Rasti u tim trenucima. Odbiti ili pustiti u život

nove ljude, mijenjati navike, i stvarati svoju jasnoću…
Postoje oni za koje sam mislila da ih poznajem, a oni ispadoše
najveći stranci. Samo rijetki prijatelji razumiju, bez mnogo riječi.

Nikada mi broj nije značio ništa, već način ophodnje prema meni,
shvaćajući da ljubaznost nije isto što i nametati se. Ne volim nametanja,
volim jednostavne ljude koji su u stanju prepoznati razliku, ali ne paničim
kada sam sama, sanjajući svoje snove, iz kojih crpim nove podstreke.

Biti uz druge ili ne biti ni sa kim, svejedno je..
no, za to je potrebno mnogo rada i ulaganja..,
a priznanje će već doći ili ne, svejedno je..

……………………………………

Welcome October

The saddest month of the year.
Hasty preparations for the upcoming Winter.

Account reconciliation,
time spent working on yourself.

Feel that I can do more, better and wiser.
Accumulated years, mornings when I would rather stay lying … standing, no matter how hard it was.

The thought of giving up and the challenge of having to move on.
Misunderstandings of friends, misunderstood actions.

Proof, self-affirmation and sudden power,
pride in what I did well.

It has never been a problem for me to be alone. Learn on your own, talk to yourself.
Everything that others do not see and do not know, and think they should.
Not everything extends in front of others, not even the closest ones. You need to know how to give, but also
save some space for yourself.Grow in those moments. Reject or let go

new people, change habits, and create your own clarity …
There are those I thought I knew, and they turned out
the biggest foreigners. Only a few friends understand, without many words.

The number never meant anything to me, but the way I was treated,
realizing that kindness is not the same as imposing. I don’t like impositions,
i like simple people who are able to recognize the difference but don’t panic
when I am alone, dreaming my dreams, from which I draw new stimuli.

Being with others or not being with anyone, it doesn’t matter ..
but it takes a lot of work and investment ..,
and the recognition will come or not, it doesn’t matter ..

Melita Ratković

Please follow and like us: