Dubravko Matančević

Spread the love

Dubravko Matančević, Zagreb, Hrvatska

Dubravko Matančević, rođen 1981. godine u Zagrebu. Nakon samo par mjeseci od rođenja obitelj se seli u Vinkovce, gdje provodi svoje djetinjstvo te se školuje. Zadnjih 10 godina živi u Zagrebu gdje i počinje s pisanjem pjesama uglavnom ljubavne tematike te kratkih priča. Sudjelovao je na brojnim natječajima poezije kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. A pjesme i priče su mu objavljivane u mnogim zbirkama poput Najveće ljubavi 21 vijeka, Kutija ljubavi, Zimske bajke Novogodišnja čarolija, Hod po muzici, Zbornik (NE) pripremljenog mišljenja (nagrada za najduhovitiju satiričnu pjesmu)… Trenutno radi na svojoj prvoj zbirki poezije koja će biti izdana do kraja tekuće godine.

 

 

e-mail: [email protected]

 

 

MLADOSTI

 

Mladost kud je ošla

S njom sva sreća

Kroz me prošla

Bila je moja dika

U srcu njena slika

 

Kroz sokake njoj sam išo

Vragolasto poskakivo

Cure okom dovikivo

Pod penđerom se krio

Kradom joj pisme sviro

 

Mila mi lagala

Volja me je ostavila

Iz zagrljaja pustila

U tugu gurnula

A starost me zavolila

 

Kako sam mlad bio

Sve sam mogo

Sve sam tio

Al sam bećar bio

A sad sam ostario.

 

 

IZGUBLJENA NADA

 

Zašto se sve to dogodilo

Kako se nije oprostilo

Šta se time postiglo

Tužnu priču se ispričalo

 

Besmislje jednog rata

Sukob između dva brata

Jedan uz drugog gradili

Život zajedno slavili

 

Sad bez imalo milosti

Razumu njihov čin pakosti

Igraju ulogu sporednu

Pjevaju pjesmu borbenu

 

Imanja koja su stvarali

U ludom pohodu poharli

Dom u trenutku izgori

Za drugog se pomoli

 

Tragedija sve je bliže

Suza jedna drugu stiže

Kroz pušćanu cijev gledaju

Zatvore oči i gađaju

 

Crkveno zvono zazvoni

Prijateljstvu odzvoni

Zgarišta ostala u srcima

Bolovi teški u prsima

 

Patnja počiva u pogledu

Sumorne misli ostanu

Neka se ne ponovi više

Sreću da nam oputoše

 

PRIJATELJA DA JE SAMO IMATI

 

Malo nam je ostalo

Od svega obećavajućeg

Ništavilo samo je nastalo

Iskra pitanja gorućeg.

 

Poštenje u tragovima

Zatrla nam mećava

Obećanja u vjetrovima

Olako prihvaćenih objava.

 

Prijatelji gdje su nekad bili

Na svakom koraku se krili

Zaboravljeni su negdje

Zapušteni sad drugdje.

 

Oštrog pogleda, stava kruta

Tražimo prijatelja za bolje sutra

Noći otvorenih očiju sanjamo

Lažnom poštenju se klanjamo.

 

Vjera u sebe i bez dvojbe

Nema prijateljstva bez borbe

Imati prijatelja uvijek čuvara

Imati brata, imati drugara.

 

Kad si na dnu hoće li biti tu

Povesti te k pravom putu

Kad si na vrhu u tvome kutu

Vodi za tebe bitku ljutu.

 

Poštenog prijatelja nema svak

Poštenog prijatelja kad je mrak

Pravog prijatelja da je samo pitat

Pravog prijatelja da je samo imat.

 

MLADOSTI

 

Mladost kud je ošla

S njom sva sreća

Kroz me prošla

Bila je moja dika

U srcu njena slika

 

Kroz sokake njoj sam išo

Vragolasto poskakivo

Cure okom dovikivo

Pod penđerom se krio

Kradom joj pisme sviro

 

Mila mi lagala

Volja me je ostavila

Iz zagrljaja pustila

U tugu gurnula

A starost me zavolila

 

Kako sam mlad bio

Sve sam mogo

Sve sam tio

Al sam bećar bio

A sad sam ostario.

 

 

IZGUBLJENA NADA

 

Zašto se sve to dogodilo

Kako se nije oprostilo

Šta se time postiglo

Tužnu priču se ispričalo

 

Besmislje jednog rata

Sukob između dva brata

Jedan uz drugog gradili

Život zajedno slavili

 

Sad bez imalo milosti

Razumu njihov čin pakosti

Igraju ulogu sporednu

Pjevaju pjesmu borbenu

 

Imanja koja su stvarali

U ludom pohodu poharli

Dom u trenutku izgori

Za drugog se pomoli

 

Tragedija sve je bliže

Suza jedna drugu stiže

Kroz pušćanu cijev gledaju

Zatvore oči i gađaju

 

Crkveno zvono zazvoni

Prijateljstvu odzvoni

Zgarišta ostala u srcima

Bolovi teški u prsima

 

Patnja počiva u pogledu

Sumorne misli ostanu

Neka se ne ponovi više

Sreću da nam oputoše

 

PRIJATELJA DA JE SAMO IMATI

 

Malo nam je ostalo

Od svega obećavajućeg

Ništavilo samo je nastalo

Iskra pitanja gorućeg.

 

Poštenje u tragovima

Zatrla nam mećava

Obećanja u vjetrovima

Olako prihvaćenih objava.

 

Prijatelji gdje su nekad bili

Na svakom koraku se krili

Zaboravljeni su negdje

Zapušteni sad drugdje.

 

Oštrog pogleda, stava kruta

Tražimo prijatelja za bolje sutra

Noći otvorenih očiju sanjamo

Lažnom poštenju se klanjamo.

 

Vjera u sebe i bez dvojbe

Nema prijateljstva bez borbe

Imati prijatelja uvijek čuvara

Imati brata, imati drugara.

 

Kad si na dnu hoće li biti tu

Povesti te k pravom putu

Kad si na vrhu u tvome kutu

Vodi za tebe bitku ljutu.

 

Poštenog prijatelja nema svak

Poštenog prijatelja kad je mrak

Pravog prijatelja da je samo pitat

Pravog prijatelja da je samo imat.

………………………………………………………………….

Dubravko Matančević, Zagreb, Croatia

 

 

 

Dubravko Matancevic, born in 1981 in Zagreb. After only a few months of birth, the family moved to Vinkovci, where they spent their childhood and went to school. For the last 10 years he has been living in Zagreb, where he has been writing mostly love songs and short stories. He has participated in numerous poetry competitions both in Croatia and abroad. And his songs and stories have been published in many collections such as The Greatest Love of the 21st Century, Box of Love, Winter Fairy Tales New Year’s Magic, Walk in Music, Collection of (NOT) Prepared Opinion (award for the most witty satirical song) … He is currently working on his first collection poetry to be published by the end of the current year.

 

 

e-mail: [email protected]

 

 

YOUTH

 

Where did youth go?

Good luck with it

She went through me

She was my dick

At the heart of her image

 

I walked through the alleys to her

Naughty bouncy

The girl’s eye is screaming

He was hiding under the window

He stole her letters

 

Mila lied to me

The will left me

She let go of the embrace

She pushed in sadness

And old age loved me

 

How young I was

I could do anything

I did everything

But I was a beggar

And now I’m getting old.

 

 

FORLORN HOPE

 

Why it all happened

How he did not say goodbye

What has been achieved by that

A sad story was told

 

The nonsense of a war

Conflict between two brothers

They built next to each other

They celebrated life together

 

Now without any mercy

I understand their act of malice

They play a secondary role

They sing a battle song

 

The estates they created

They went on a crazy hike

The home burns down in an instant

Pray for another

 

The tragedy is getting closer

Tears come to each other

They look through the rifle barrel

They close their eyes and shoot

 

The church bell rings

Friendship rings

Burns remained in the hearts

Chest pain severe

 

Suffering rests in sight

Gloomy thoughts remain

Let it not happen again

Lucky they let us down

FRIENDS TO JUST HAVE

 

We have little left

From everything promising

Nothingness just came into being

The spark of the burning question.

 

Honesty in traces

The blizzard destroyed us

Promises in the winds

Easily accepted posts.

 

Friends where they used to be

He hid at every step

They are forgotten somewhere

Neglected now elsewhere.

 

A sharp look, a stiff stance

We’re looking for a friend for a better tomorrow

We dream of open eyes at night

We worship false honesty.

 

Faith in yourself and without a doubt

There is no friendship without a fight

Always have a guardian friend

To have a brother, to have a friend.

 

When you’re at the bottom will it be there

Lead you to the right path

When you’re on top in your corner

He’s fighting a fierce battle for you.

 

Not everyone has an honest friend

An honest friend when it’s dark

A real friend to just ask

A real friend to just have.

 

YOUTH

 

Where did youth go?

Good luck with it

She went through me

She was my dick

At the heart of her image

 

I walked through the alleys to her

Naughty bouncy

The girl’s eye is screaming

He was hiding under the window

He stole her letters

 

Mila lied to me

The will left me

She let go of the embrace

She pushed in sadness

And old age loved me

 

How young I was

I could do anything

I did everything

But I was a beggar

And now I’m getting old.

 

 

FORLORN HOPE

 

Why it all happened

How he did not say goodbye

What has been achieved by that

A sad story was told

 

The nonsense of a war

Conflict between two brothers

They built next to each other

They celebrated life together

 

Now without any mercy

I understand their act of malice

They play a secondary role

They sing a battle song

 

The estates they created

They went on a crazy hike

The home burns down in an instant

Pray for another

 

The tragedy is getting closer

Tears come to each other

They look through the rifle barrel

They close their eyes and shoot

 

The church bell rings

Friendship rings

Burns remained in the hearts

Chest pain severe

 

Suffering rests in sight

Gloomy thoughts remain

Let it not happen again

Lucky they let us down

FRIENDS TO JUST HAVE

 

We have little left

From everything promising

Nothingness just came into being

The spark of the burning question.

 

Honesty in traces

The blizzard destroyed us

Promises in the winds

Easily accepted posts.

 

Friends where they used to be

He hid at every step

They are forgotten somewhere

Neglected now elsewhere.

 

A sharp look, a stiff stance

We’re looking for a friend for a better tomorrow

We dream of open eyes at night

We worship false honesty.

 

Faith in yourself and without a doubt

There is no friendship without a fight

Always have a guardian friend

To have a brother, to have a friend.

 

When you’re at the bottom will it be there

Lead you to the right path

When you’re on top in your corner

He’s fighting a fierce battle for you.

 

Not everyone has an honest friend

An honest friend when it’s dark

A real friend to just ask

A real friend to just have.

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*