Amra Imširagić,

Spread the love

Amra Imširagić, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Dr.sc.pedagoških nauka od 25.9.2014. godine:“Vršnjačko nasilje i njegove posljedice po djecu sa posebnim potrebama“
Profesor predmetne nastave- defektolog
LICE DVOLIČNICE

Nemaš ti lice dvoličnice,
da na tuđe riječi klimaš glavom.
Nisi ti rođana za takve stvari.

Tebi je svojstveno „sasuti“ istinu
u lice i zato na tebi nisu okrenuta
svjetla pozornice.

Istinu reći. protiv volje svih.
To je igra koju igraš ti.
I takvih kao ti na ovom svijetu
je malo i za sve ljude poput
tebe:BRAVO!

Reći što te boli i vrijeđa,
pa i da se svijet sruši.
Ti si takva kakva jesi
u ovom svijetu glume
sama si često.

Nisi ti rođena da na tuđe riječi
klimaš glavom, to ne priliči lavici
poput tebe, već mišici koja po
svaku cijenu želi pet minuta slave.

I sav taj svijet namještaljki,
tebi je stran i tuđi, pa zato
što si takva ti si dragulj u zlatnoj kruni.

NE PODNOSIM AUTORITETE

Ne podnosim one koji mi prstom prijete,
koji se ponašaju čudno kao da su sa druge planete.
Glume mi elokvenciju, a prstom pokazuju na druge
ljude, da tuga još veća bude.

Da, ta sam ja što ne podnosi autoritete.
To je posaban soj ljudi, što vole da se svete.
Nisi ti Bog da pravdu po zemlji dijeliš,
već si čovjek rođen da u nevolji ruku pružiš.

Kad mi prstom prijetiš, od srca se smijem.
Ma, daj pusti bolan, ne glumi mi slona.

Sve je to ko dan jasno, ne podnosim autoritete
I one koji sebi na značaju daju.
Stavljaju sebe na pijedestal, a djeluju
ko glumci u smiješnom filmu.

MOŽE MI SE
Ja sam žena sa stavom.
Takve baš nisu poželjne u
ovom izopačenom svijetu.
I baš me briga, može mi se.

Ovakvim se ne daje omaž.
Nisu u centru svijeta, već su
tvrdoglave i svoje s nogama čvrsto na zemlji.

Ah, ta sam što ne nudim kompromise, sve
što radim i ne radim, čini po svojoj volji.
I baš me briga za osude i kritike. Može mi se.
…………………………………………..

Amra Imširagić, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Dr.sc.pedagogical sciences from 25.9.2014. « Peer violence and its consequences for children with special needs »
Subject teacher – special educator
THE FACE OF THE TWO-HAND

You don’t have the face of a hypocrite,
to nod your head at other people’s words.
You were not born for such things.

It is characteristic of you to « pour out » the truth
in the face and therefore they are not turned on you
stage lights.

To tell the truth. against the will of all.
It’s a game you play.
And people like you in this world
is small and for all people like
you: BRAVO!

Say what hurts and offends you,
even if the world collapses.
You are what you are
in this world of acting
you are often alone.

You weren’t born to take other people’s words
you nod your head, it doesn’t look like a lioness
like you, but a muscle that po
he wants five minutes of fame at all costs.

And all that world of setups,
it is foreign and alien to you, so that’s why
what you are like you are a jewel in a golden crown.

I DO NOT SUBMIT AUTHORITIES

I can’t stand those who threaten me with their fingers,
who behave strangely as if they were from another planet.
They pretend to be my eloquence, and point the finger at others
people, to make the sorrow even greater.

Yes, I am the one who does not tolerate authority.
It is a special type of people who like to take revenge.
You are not God to do justice on earth,
you are already a man born to lend a hand in adversity.

When you threaten me with your finger, I laugh from the heart.
Come on, let it hurt, don’t pretend to be my elephant.

It’s all clear as day, I can’t stand the authorities
And those who give themselves importance.
They put themselves on a pedestal, and they act
like actors in a funny movie.

I CAN
I am a woman with an attitude.
Such are not very desirable in
to this perverted world.
And I don’t care, I can.

This is not a homage.
They are not in the center of the world, they are
stubborn and their own with their feet firmly on the ground.

Ah, I’m the one who doesn’t offer compromises, everything
what I do and do not do, does at will.
And I really care about condemnation and criticism. I can.

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*