Emil-Emanuil Sladoje

Spread the love

Емил- Емануил Сладоје, Вршац, Р Србија

Емил- Емануил Сладоје или само једноставно Емануил, рођен је 12.06.1966 у Вршцу..Поезијом почиње релативно касно да се бави, у својој 43 години живота, пишући своју прву песму „Она Моја“, намењену својој љубави, песму за коју мислио је да ће бити и једина. У следећих месец дана започиње свој пројекат „999 дана и ноћи – 888песама“, пишући истовремено 11 збирки песама, са акцентом на најбитнију, „Ода Љубави“, посвећену својој љубави и Музи Данијели..поклањајући јој збирку на годишњицу првог сусрета, на Дан Љубави 2010-те, у електронском издању, и најсуштинскију „Песме Атонске“ коју писао је годинама одлазећи за Преображење на Атос на Светој Гори, где узгред, на самом врху Атоса налазе се похрањене две песме његове, остављене, у једној стени, у металној фиоли, као уздарје Извору с` којег потиче његово стваралаштво.

Пише и превише лако, Богонадахнуто..Текст само истиче из његовог Духа, тако да јако често и не користи класичан прибор, оловку и перо, већ једноставно без икаквих припрема само изговори текст у диктафон моб.телефона, наизуст, што одлика је и његовог стила, ултракратки прозни текст, са лирским мометима, где заправо сво његово књижевно стварање припада његовом „Поетском дневнику“, где нешто је класична поезија, а друго само њему својствено, оцењено од многих као једниствен стил у стварању, и чак од најжешћих критичара, као „Рођени песник“.

Стилска одлика је да преферира фабулу, причу и јасноћу у тексту у односу на поетске лексичке бравуре, са енормно непоновљиво снажном емоцијом, што изазива многе сузе код читања његових песама и записа. Најбољи опис дат је од стране једне песникиње: „Његове песме су живот“, што одговара његовом поетском логу, „Сви стихови моји на мој живот личе, они то јесу, они саставни део су моје животне приче“..што једноставно даје, да он живи поетским начином живота, и да просто „не бави се поезијом, већ поезија бави се њиме..“..“.

Све збирке у припреми су, а песме урађене у видео-маниру, око 1600 текстова, на интернету, где има своја два канала на Youtube-u, што је резултирало да само на Facebooku, преко сто песама, доживе сузе од стране читалаца, што и сматра за једину своју искрену и реалну поетску награду, јер класиче награде за поезију никако нису му циљ, а познато је по његовим речима да пише „за себе и оне који воле да га читају“, да унесе светлост, наду, и лепоту у људска срца и душе. Его, ту не постоји, само срце и душа, и благослов Извора Живота с којег стижу му речи.

Пише о Љубави..о љубави према Богу и љубави ка жени..што две његове највеће су животне љубави..

У последње време ради на сценарију за свој филм, истовремено радећи на филмској музици, пишући текстове за сонгове.

Све друго што би се знало, и сазнало о њему, у његовим песмама је..јер њима описује свој живот..

 

 

ПОСЛЕДЊИ ВОЗ

ЗА ЉУБАВ..

 

Онај дан кад,

мислио сам да,

кад мислила си,

да је све готово..

и да будућности

на овој планети нема..

Онај дан..

кад та корона кренула је,

из те далеке Кине,

и јако брзо стигла,

нама, у срце Европе..

Тај дан,

кад враћао сам се из Београда..

кад враћала си се из Београда..

кад увели су ванредно стање,

да спасу, што спасити се може..

да зло не шири се..

тај дан..

кад мислио сам

да живот већ пролази,

и да љубав никад више неће

постојати у животу моме..

тај дан..

ти била си,

и ја био сам у истом возу..

„руском возу“,

из Београда до Вршца,

који по последњи пут,

пре него прекинуће се саобраћај,

ушао је у станицу,

у мом и твом граду Вршцу..

где, мислио сам,

где, мислила си,

да љубави више нема..

Тај дан срели смо се..

а живели смо у истом граду,

не знајући једно за друго..

што чудо је једно…

 

И погледи..

Погледи што одмах,

били су зачињени љубављу..

и љубав..

Онај осећај кад препознаш неког..

као да је карма, као да је судба..

као да знали смо се

из прошлих живота..

Онај дан..тај дан,

кад све је стало,

к`о у оној песми..

„..када стане цео свет..“

Али не,  неком` да се вратим..!

Него да ми неко дође у живот..

и да остане ту за увек..

и неко, да дође ти у живот,

и остане ту заувек..

Тај дан..био је дан,

судбине моје и твоје…

 

И тај први поглед..

и једно:

„Извините, да ли је слободно..?!“

„Јесте, али само ту преко пута,

знате како је сада..

И да не причамо пуно..!“

Тај дан,

погледи говорили су само..

и после прича

кренула је сама од себе..

Тај дан срео сам те..

тај дан срела си ме..

у „последњем возу за Љубав“…

 

И то била је љубав..

сада само преко интернета..

кад причамо,

и чујемо се телефоном..

кад зовеш ме, кад зовем те..

Ал`, тај дан..

судбоносни дан..

кад пошаст почела је да влада..

и Сатана,

потпалио је фитиљ свој,

да чини зло по свету..

тај дан..

Бог је уредио

да будемо у истом возу..

у „последњем возу за Љубав“..

Тај дан памтићемо,

колкогод да будемо живели,

коликогод да будемо се надали,

да биће све у реду..

тај дан памтићемо,

као ни један други дан

у својим животима..

кад Бог уредио је

и анђели његови,

у последња ова

апокалиптичка времена..

да сретнемо се, ми,

што сигурно знамо се,

из неких прошлих живота..

коначно сретнемо се,

и да Љубав не да да зло победи..

да Љубав не да…

 

Тај дан,

није био к`о други дани..

и тај воз,

што део је,

Историје Љубави сада..

Тај воз..

„Последњи воз за Љубав“..

није био случајан..

Јер, Небо, Звезде, и Земља..

и сва Божија Промисао

и све што постоји,

дисало је тада за нас..

да коначно догоди се

оно право у животу,

Љубав..

мада у годинама овим..

Тај дан

није био к`о неки други дан..

и сви ови дани што долазе..

јер ми смо Вечност..

и Љубав..

и Љубав и Вечност..

И Љубав неће дозволити,

да Зло победи..

никад, никад, никад..

никад…

 

ЕМАНУИЛ

 

..Једној Александри…

 

..у Павлишу, код куће..

22.03.2020 од 21.48-21.53

Моб:04.44мин-284сек

284-300

 

НЕДОСТАЈАЋЕШ МИ…

Недостајаћеш ми;

кад ноћи буду хладне;

кад усне буду жедне;

жедне тебе;

пољубаца твојих!

 

Недостајаћеш ми; стварно;

стварно за цео живот;

твој поглед; твој осмех;

твој додир, попут свиле!

Јесте, истина је; виле понекад

изађу из бајке и оживе!

 

Недостајаћеш ми;

недостајаћу и ја себи;

онај ја који беше твој;

део тебе; већ полако вене,

ишчезава као смирај дана

покрај наше реке!

 

Недостајаћеш ми;

к`о нико никад

никоме до сада!

 

Недостајаћеш ми;

твоја љубав; нежност; ти;

а тако била си весела и млада!

 

Недостајаћеш ми…

Сад кад ми више нисмо ми..

 

Недостајаћеш ми…

 

ЕМАНУИЛ

 

10.12.2009 од 15,21-15,25

 

..у Павлишу…

 

 

ЈАВИ СЕ…

 

Јави се…

Јави се..понекад!

Јави се – не чекај;

можда остало је

још нешто од нас…

Јави се…

можда још ти је стало;

јави се…

 

Јави се док је киша!

Јави се кад је сунце…

јави се кад ветар дува;

јер знам да

анђео љубави и доброте,

твоју љубав и душу чува!

Јави се…

 

Јави се…

Јави се још ово лето;

јави се, јер волим те;

ето..ето…

јави се..само се јави…

не дај да умрем од туге

без твоје љубави;

јави се док тамбура

вечерас

у „Чађавој фуруни“

у Вршцу граду,

на уво ми свира…

јави се док срце

моје вечерас,

због тебе, једина моја,

више нема мира…

Јави се…

 

Јави се…

Јер и Анђео Господњи

већ би се на вапаје

моје душе несретне јавио,

и тачку на сузе моје ставио!

Јави се…

 

Јави се…

јер волим те…

само се јави..моја једина..

моја љубави…

Јави се…

 

ЕМАНУИЛ

 

..у „Чађавој фуруни“,

у Вршцу граду,

док тамбураши су свирали…

 

07.08.2010 од 23,33-23,40

 

 

…………………………

Emil-Emanuil Sladoje, Vrsac, R Serbia

Emil-Emanuil Sladoje, or just simply Emanuil, was born on June 12, 1966 in Vrsac. He started poetry relatively late, at the age of 43, writing his first poem « She is mine », intended for his love, a poem he thought of. that she will be the only one. In the next month, she begins her project « 999 Days and Nights – 888pounds », writing at the same time 11 collections of poems, with an emphasis on the most important one, « Ode to Love », dedicated to her love and Muse Daniela. Love 2010, in electronic release, and the most essential « Songs of Athos » he wrote for years going to the Transfiguration of Athos on Mount Athos, where, by the way, at the very top of Athos are stored two songs of his, left, in one rock, in metal fioli, as a sigh to the Source s` encouraged by its s varalaštvo.

He writes too easily, God-inspired. The text only flows from his Spirit, so often he does not use the classic accessories, pen and pen, but simply without any preparation just utters the text into the voice recorder of his mobile phone. style, an ultra-short prose text with lyric mometas, where in fact all his literary creation belongs to his « Poet’s Diary », where something is classical poetry, and second only to him, judged by many as a unique style in creation, and even by the most ardent critics. as « The Born Poet. »

His style is that he prefers the plot, the story and the clarity of the text to the poetic lexical bravura, with an enormously unrepeatably strong emotion, which causes many tears when reading his poems and notes. The best description is given by a poet: « His poems are life », which corresponds to his poetic logo, « All my verses resemble my life, they are, they are an integral part of my life story » .. which simply gives, yes he lives a poetic way of life, and that he simply « does not engage in poetry, but poetry deals with it .. » …

All the collections are in the works, and the poems were done in video manner, about 1600 texts, on the Internet, where he has his two channels on Youtube, which resulted in tears from readers alone on Facebook, over a hundred poems, which and considers it his only sincere and realistic poetry award, since classics for poetry are by no means his goal, and he is known for writing « for himself and those who love to read it, » to bring light, hope, and beauty into human hearts and souls. The ego does not exist here, only the heart and soul, and the blessing of the Source of Life from which his words come.

He writes about Love .. about love for God and love for woman .. what are two of his greatest love of life ..

He has been working on a screenplay for his film lately, working on film music while writing lyrics for songs.

Everything else that would be known and learned about him is in his poems … because he describes his life ..

LAST DRIVE

FOR LOVE..

 

That day,

I thought that,

when you thought,

that it’s all over ..

and that of the future

there is no planet on this planet.

That day ..

when that corona started,

from this far off China,

and arrived very quickly,

to us, to the heart of Europe ..

That day,

when I was coming back from Belgrade ..

when you were coming back from Belgrade ..

when they introduced a state of emergency,

to save, what can be saved ..

that evil does not spread ..

that day..

when I thought

that life is already passing,

and that love will never again

to exist in my life ..

that day..

you were,

and i was on the same train ..

The Russian train,

from Belgrade to Vrsac,

which for the last time,

before traffic stops,

he entered the station,

in my town and in Vrsac ..

where, I thought,

where, you thought,

that love is gone ..

We met that day ..

and we lived in the same city,

not knowing about each other ..

what a miracle is one …

 

And views ..

Look what right now,

they were spicy with love ..

and love ..

That feeling when you recognize someone ..

as if it were karma, as if it were destiny ..

as if we knew each other

from past lives ..

That day … that day,

when everything stopped,

like in that song ..

« ..When the whole world costs .. »

But no, let me go back ..!

Someone else comes to my life ..

and stay there forever ..

and someone to come to your life,

and stay there forever ..

That day … it was a day,

my destiny and yours …

 

And that first look ..

and one:

« Excuse me, is it free .. ?! »

« Yes, but just across the street,

you know how it is now ..

And let’s not talk much ..! « 

That day,

the views spoke only ..

and after the stories

she started on her own ..

I met you that day ..

you met me that day ..

on the « last train for Love » …

 

And that was love ..

now only online ..

when we talk,

and we talk on the phone ..

when you call me, when I call you ..

But, that day ..

fateful day ..

when the monster began to rule ..

and Satan,

he lit his wick,

to do evil in the world ..

that day..

God has arranged it

to be on the same train ..

on the « last train for Love » ..

We will remember that day,

whatever we live for,

however much we hope,

that everything will be fine ..

we will remember that day,

like no other day

in their lives ..

when God arranged it

and his angels,

into the last one

apocalyptic times ..

to meet, we,

what we know for sure,

from some past lives ..

we finally meet,

and that Love cannot conquer evil ..

yes Love no yes …

 

That day,

was not like other days ..

and that train,

what part is,

Love Stories Now ..

That train ..

« The Last Train to Love » ..

was not accidental ..

Because, Heaven, Stars, and Earth ..

and all God’s Promise

and everything that exists,

it was breathing then for us ..

to finally happen

that right in life,

Love..

though in the years these ..

That day

he wasn’t like another day ..

and all these days to come ..

because we are Eternity ..

and Love ..

and Love and Eternity ..

And Love won’t allow it,

that Evil wins ..

never, never, never ..

never…

 

EMANUIL

 

..One Alexandra …

 

..in Pavlish, at home ..

03/22/2020 of 21.48-21.53

Mob: 04.44min-284sec

284-300

 

I WILL MISS YOU…

I will miss you;

when the nights are cold;

when the lips are thirsty;

thirsty for you;

your kisses!

 

I will miss you; really;

really for life;

your look; your smile;

your touch, like silk!

Yes, it is true; fairies sometimes

come out of a fairy tale and come to life!

 

I will miss you;

I will miss myself too;

the one who was yours;

part of you; already slowly veins,

it disappears like the calm of the day

by our river!

 

I will miss you;

like no one ever has

to anyone so far!

 

I will miss you;

your love; tenderness; you;

and you were so happy and young!

 

I will miss you…

Now that we are no longer us ..

 

I will miss you…

 

EMANUIL

 

10.12.2009 from 15,21-15,25

 

..in Pavlish …

 

 

ANSWER THE PHONE…

 

Answer the phone…

Pick up .. sometimes!

Answer – don’t wait;

maybe it’s left

some more of us …

Answer the phone…

you might still care;

answer the phone…

 

Answer while it’s raining!

Answer when the sun is …

answer when the wind blows;

because I know that

an angel of love and kindness,

preserve your love and soul!

Answer the phone…

 

Answer the phone…

Come again this summer;

answer, for I love you;

eto..eto …

answer … just answer …

don’t let me die of sadness

without your love;

answer while tambourine

tonight

in « Soot Fur »

in Vrsac city,

i like it on my ear …

answer while the heart

mine tonight,

because of you, my only,

no more peace …

Answer the phone…

 

Answer the phone…

For also the Angel of the Lord

rather they would cry out

reported my unhappy souls,

and a dot on my tears put!

Answer the phone…

 

Answer the phone…

because i love you …

just answer .. my only ..

my love…

Answer the phone…

 

EMANUIL

 

..in the soot-soaked frone,

in Vrsac city,

while the tamburitza players played …

 

07.08.2010 from 23,33-23,40

………………………………..

Emil-Emanuil Sladoje, Vrsac, R Serbie

Emil-Emanuil Sladoje, ou tout simplement Emanuil, est né le 12 juin 1966 à Vrsac. Il a commencé la poésie relativement tard, à l’âge de 43 ans, en écrivant son premier poème « Elle est à moi », destiné à son amour, un poème auquel il pensait. qu’elle sera la seule. Le mois prochain, elle commence son projet « 999 Days and Nights – 888pounds », écrivant en même temps 11 recueils de poèmes, en mettant l’accent sur le plus important, « Ode to Love », dédié à son amour et Muse Daniela … faisant don de sa collection à l’anniversaire de sa première rencontre, sur Dan Love 2010, en version électronique, et les « chansons d’Athos » les plus essentielles qu’il a écrites pendant des années en allant à la Transfiguration d’Athos sur le mont Athos, où, en passant, tout en haut d’Athos sont stockées deux de ses chansons, à gauche, dans une roche, en métal fioli, comme un soupir à la Source s` encouragé par son s varalaštvo.

Il écrit trop facilement, inspiré de Dieu. Le texte ne provient que de son Esprit, si souvent qu’il n’utilise pas les accessoires classiques, stylo et stylo, mais simplement sans aucune préparation, il ne fait que prononcer le texte dans l’enregistreur vocal de son téléphone portable. style, un texte en prose ultra-court avec des momètes lyriques, où en fait toute sa création littéraire appartient à son « Journal du poète », où quelque chose est de la poésie classique, et juste derrière lui, jugé par beaucoup comme un style unique dans la création, et même par les critiques les plus ardents. comme « The Born Poet ».

Son style est qu’il préfère l’intrigue, l’histoire et la clarté du texte à la bravoure lexicale poétique, avec une émotion extrêmement forte et irrépressible, qui provoque de nombreuses larmes lors de la lecture de ses poèmes et notes. La meilleure description est donnée par un poète: « Ses poèmes sont la vie », ce qui correspond à son logo poétique, « Tous mes vers ressemblent à ma vie, ils le sont, ils font partie intégrante de mon histoire de vie » .. qui donne simplement, oui il vit un mode de vie poétique, et qu’il simplement « ne se livre pas à la poésie, mais la poésie s’en occupe .. » …

Toutes les collections sont en préparation, et les poèmes ont été réalisés en vidéo, environ 1600 textes, sur Internet, où il a ses deux chaînes sur Youtube, ce qui a provoqué des larmes de lecteurs seuls sur Facebook, plus d’une centaine de poèmes, qui et le considère comme son seul prix de poésie sincère et réaliste, car les classiques de la poésie ne sont en aucun cas son objectif, et il est connu pour avoir écrit « pour lui-même et ceux qui aiment le lire », pour apporter lumière, espoir et beauté dans les cœurs et les âmes humains. L’ego n’existe pas ici, seulement le cœur et l’âme, et la bénédiction de la source de vie d’où proviennent ses paroles.

Il écrit sur l’amour .. sur l’amour pour Dieu et l’amour pour la femme .. quels sont deux de ses plus grands amour de la vie ..

Il a récemment travaillé sur un scénario pour son film, travaillant sur la musique de film tout en écrivant des paroles de chansons.

Tout ce qui pourrait être connu et appris à son sujet est dans ses poèmes … parce qu’il décrit sa vie ..

LAST DRIVE

POUR L’AMOUR ..

 

Ce jour-là,

J’ai pensé,

quand tu as pensé,

que c’est fini ..

et celle du futur

il n’y a pas de planète sur cette planète.

Ce jour-là ..

quand cette couronne a commencé,

de cette lointaine Chine,

et est arrivé très rapidement,

pour nous, au cœur de l’Europe ..

Ce jour-là,

quand je revenais de Belgrade ..

quand vous reveniez de Belgrade ..

quand ils ont introduit l’état d’urgence,

pour sauver, ce qui peut être sauvé ..

que le mal ne se propage pas ..

ce jour-là ..

quand j’ai pensé

que la vie passe déjà,

et cet amour ne sera plus jamais

d’exister dans ma vie ..

ce jour-là ..

tu étais,

et j’étais dans le même train ..

Le train russe,

de Belgrade à Vrsac,

qui pour la dernière fois,

avant l’arrêt du trafic,

il est entré dans la gare,

dans ma ville et à Vrsac ..

où, je pensais,

où, pensiez-vous,

cet amour est parti ..

Nous nous sommes rencontrés ce jour-là ..

et nous vivions dans la même ville,

ne pas se connaître ..

quel miracle en est un …

 

Et vues ..

Regardez quoi maintenant,

ils étaient épicés avec amour ..

et l’amour ..

Ce sentiment lorsque vous reconnaissez quelqu’un ..

comme si c’était du karma, comme si c’était le destin ..

comme si on se connaissait

des vies passées ..

Ce jour-là … ce jour-là,

quand tout s’est arrêté,

comme dans cette chanson ..

« ..Quand le monde entier coûte .. »

Mais non, laissez-moi revenir ..!

Quelqu’un d’autre vient dans ma vie ..

et y rester pour toujours ..

et quelqu’un pour venir dans votre vie,

et y rester pour toujours ..

Ce jour-là … c’était un jour,

mon destin et le vôtre …

 

Et ce premier regard ..

et un:

« Excusez-moi, est-ce gratuit …?! »

« Oui, mais juste en face,

vous savez comment c’est maintenant ..

Et ne parlons pas beaucoup ..! « 

Ce jour-là,

les vues ne parlaient que ..

et après les histoires

elle a commencé par elle-même ..

Je t’ai rencontré ce jour-là ..

tu m’as rencontré ce jour-là ..

sur le « dernier train pour l’amour » …

 

Et c’était l’amour ..

maintenant uniquement en ligne ..

quand on parle,

et nous parlons au téléphone ..

quand tu m’appelles, quand je t’appelle ..

Mais, ce jour-là ..

jour fatidique ..

quand le monstre a commencé à régner ..

et Satan,

il a allumé sa mèche,

faire le mal dans le monde ..

ce jour-là ..

Dieu l’a arrangé

être dans le même train ..

sur le « dernier train pour l’amour » ..

Nous nous souviendrons de ce jour,

tout ce que nous vivons,

malgré tout ce que nous espérons,

que tout ira bien ..

nous nous souviendrons de ce jour-là,

comme aucun autre jour

dans leur vie ..

quand Dieu l’a arrangé

et ses anges,

dans le dernier

temps apocalyptiques ..

rencontrer, nous,

ce que nous savons avec certitude,

de certaines vies passées ..

on se rencontre enfin,

et que l’amour ne peut pas vaincre le mal ..

oui Amour non oui …

 

Ce jour-là,

n’était pas comme les autres jours ..

et ce train,

quelle partie est,

Histoires d’amour maintenant ..

Ce train ..

« Le dernier train pour aimer » ..

n’était pas accidentel ..

Parce que, le ciel, les étoiles et la terre ..

et toute la promesse de Dieu

et tout ce qui existe,

il respirait alors pour nous ..

arriver enfin

ce droit dans la vie,

L’amour ..

mais au fil des ans, ces ..

Ce jour-là

il n’était pas comme un autre jour ..

et tous ces jours à venir ..

parce que nous sommes l’éternité ..

et l’amour ..

et l’amour et l’éternité ..

Et l’amour ne le permettra pas,

que le mal gagne ..

jamais, jamais, jamais ..

jamais …

 

EMANUIL

 

..Un Alexandra …

 

..en Pavlish, à la maison ..

22/03/2020 du 21.48-21.53

Mob: 04.44min-284sec

284-300

 

Tu vas me manquer …

Tu vas me manquer;

quand les nuits sont froides;

quand les lèvres ont soif;

soif de toi;

tes bisous!

 

Tu vas me manquer; vraiment;

vraiment pour la vie;

votre point de vue; ton sourire;

votre toucher, comme de la soie!

Oui, c’est vrai; fées parfois

sortir d’un conte de fées et prendre vie!

 

Tu vas me manquer;

Je vais aussi me manquer;

celui qui était le vôtre;

une partie de vous; veine déjà lentement,

il disparaît comme le calme de la journée

au bord de notre rivière!

 

Tu vas me manquer;

comme personne n’a jamais

à personne jusqu’à présent!

 

Tu vas me manquer;

ton amour; tendresse; vous;

et vous étiez si heureux et jeune!

 

Tu vas me manquer …

Maintenant que nous ne sommes plus nous ..

 

Tu vas me manquer …

 

EMANUIL

 

10.12.2009 du 15,21-15,25

 

..en pavlish …

 

 

JAVI SE …

 

Rapport …

Ramassez .. parfois!

Réponse – n’attendez pas;

peut-être qu’il reste

encore plus d’entre nous …

Rapport …

vous pourriez encore vous en soucier;

répondre …

 

Répondez pendant qu’il pleut!

Répondez quand le soleil est …

répondez quand le vent souffle;

parce que je sais que

un ange d’amour et de gentillesse,

préservez votre amour et votre âme!

Rapport …

 

Rapport …

Revenez cet été;

réponds, car je t’aime;

eto..eto …

répondre … juste répondre …

ne me laisse pas mourir de tristesse

sans ton amour;

répondre pendant que le tambourin

ce soir

dans « Soot Fur »

dans la ville de Vrsac,

j’aime ça sur mon oreille …

répondre pendant que le cœur

le mien ce soir,

à cause de toi, mon seul,

plus de paix …

Rapport …

 

Rapport …

Pour aussi l’Ange du Seigneur

ils criaient plutôt

a rapporté mes âmes malheureuses,

et un point sur mes larmes!

Rapport …

 

Rapport …

parce que je t’aime …

il suffit de répondre .. mon seul ..

mon amour …

Rapport …

 

EMANUIL

 

..dans le frone imbibé de suie,

dans la ville de Vrsac,

pendant que les joueurs de tamburitza jouaient …

 

07.08.2010 du 23,33-23,40

Please follow and like us: