Loving,…. by Mirela Necula

Spread the love

Loving,
Mirela Necula

Your celestial eyes sweet words inspires,
With big tears one the right path strings,
A kind evening star that always knew to be,
When love, when poetry, when magic of the heart.

And you love me with cure in my soft eyes guilt,
In the raw ice from whirlwind living,
With longing, with fire, with the light from fiery war,
A madness that loved us and built us from the ground.

Your beloved face dressed the oceans splendor,
With your years that paint my years sublime,
You were my pray and poetry evocation,
The elixir that loved my flooding senses.

Only loving you banish the lawlessness from adornment of nature,
Extinguishing my longing from the great thought of love.

Picture: Internet

Iubind,
Mirela Necula

Cereştii tăi ochi cuvinte dulci inspiră,
Cu lacrimi mari pe drumul drept înşiră,
Un lucreafăr blând ce a ştiut mereu să fie,
Când iubire, când poezie, când a inimii magie.

Şi mă iubeşti cu leac în vina ochilor mei moi,
În gheața crudă din a traiului vijelie,
Cu dor, cu foc, cu lumina din aprigul război,
O nebunie ce ne-a îndrăgit şi zidit din temelie.

Al tău chip iubit a îmbrăcat a oceanelor splendoare,
Cu anii tăi ce sublim anii mei zugrăvesc,
Mi-ai fost şi rugă şi a poeziilor evocare,
Elixirul care mi-a îndrăgit simțurile ce năvălesc.

Doar iubind alungi nelegiuirea din podoaba firii,
Stingând dorul meu din mărețul gând al iubirii.

Please follow and like us: