Ana Dudić Croatia

Spread the love

Ana Dudić Croatia

Today I wrote:

Ljubavi moja

U tvojim očima su svjelili pramenovi zora

Sljubljivali su se snježni vrhovi

S toplinom južnih vjetrova

I bljesak munja

Što su mi rezali dušu

Samo ja sam to vidio

U raširenim tvojim zjenama

Uzvraćao sam ljepotom davanja

Toj svoj silini naleta čarolije

Što si prosipala oko sebe

Bacajući se pred tvoje noge

Da ljubim vječnost u zakletvi

U kojoj će svaki cvijet nositi tvoje ime

A rasuo sam ih tisuće oko tebe, nas,

Vratio sam osmjehe naše

Ozrcaljene u ogledalu istine

Usmjerio sva bogatsva nabujalih potoka nade

U naše izvore

Sakrivao sam zlato naših tajni

Duboko u njihova korita

I ljubio svoje sate čekanja

U tvojim očima

 

 

Bila si bezumno lijepa

Ostavljala za sobom trag nestvarnog,

Kao zgrušnjeni oblak

Krvario sam unutar sebe

U svakom rađanju i izmaglici dana…

Imao sam sreću živjeti i gledati te,

Tragati za mogućom pustinjom

U djeliću tvojih sanja

Da naprimjetno uđem u njh,

Izgovarati tvoje ime zatvorenih usana…

 

Živio sam u polusnu da ne izgubim

Niti jedan dragocjeni dragulj

Iz niske trenutaka,

Jer, zračila si svojom otmjenošću

Kojoj sam želio robovati

U svakom rađanju i izmaglici dana…

 

Uselio sam u tvoj smješak

Svom svojom preostalom dušom

Gdje su bile nagomilane

Sve tvoje želje koje sam samo ja otkrivao

Želeći ga zadržati zauvijek,samo za sebe…

Slijedio sam tvoje kretnje

I opisivao srcu boju tvojih očiju

Bolje od Bethovenovog Mjeseca.

 

Gubio sam te,

Nisam mogao zaustaviti krvarenje

Unutar sebe…

Polako  umirem,

Gluh i nijem na sve

Osim za želju dodira

Nježnosti tvoje ruke

U koju bi utisnuo ostatak oblaka

Što izviruje iz nemirnog mora,

Uzdah nemira mira

I svoj život …

Nemir mora i svoj život

 

 

 

My love

The dawn rays glowed in your eyes

Snowy peaks were promised

With the warmth of the south winds

And a flash of lightning

For cutting my soul

Only I saw it

In your widespread wives

I reciprocated the beauty of giving

There is a magic spell about that force

What you spilled around

Throwing yourself at your feet

To love eternity in an oath

In which each flower will bear your name

And I scattered thousands around you, us,

I returned our smiles

Mirrored in the mirror of truth

He directed all the riches of the swollen streams of hope

To our sources

I hid the gold of our secrets

 

 

 

Leaving behind the trail of the unreal,

Like a clothed cloud

I was bleeding inside

In every birth and haze of the day …

I was lucky to live and watch you,

Searching for a possible desert

In a part of your dreams

To get into it,

Saying your name with your lips closed …

 

I lived in a half-hearted way so I wouldn’t lose

Not a precious gem

From a low moment,

Because you radiated with your elegance

Which I wanted to enslave

In every birth and haze of the day …

 

I moved into your smile

With all your remaining soul

Where they were piled up

All your wishes that I was just discovering

Wanting to keep it forever, just for yourself …

I followed your movements

And described to the heart the color of your eyes

Better than Bethoven’s Moon.

 

I was losing you,

I couldn’t stop the bleeding

Within yourself …

I’m slowly dying,

Deaf and dumb at all

Except for the desire to touch

The tenderness of your hand

To which he would imprint the rest of the cloud

What comes from the turbulent sea,

A sigh of restless peace

And your life …

Restlessness has to live on

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*