Ratko Popovic

Spread the love

Ратко Поповић, Стара Дубрава – Бања Лука, Република Српска – Босна и Херцеговина

 

Ратко Поповић, рођен у Шњеготини Средњој, општина Челинац, Република Српска. Аутор је четири збирке пјесама, « ПРЕТАКАЊЕ ЖИВОТА », « ПУТОКАЗИ », « СУНЦЕ У ЗАВИЧАЈУ », збирка родољубиве и духовне поезије је у припреми, заступљен је у 50 зборника поезије. Више пута је награђиван и похваљиван на разним конкурсима поезије. Неке пјесме су му музички обрађене, а неке су преведене на руски и словеначки језик. Живи у завичају. Члан је Удружења « Српских књижевника Словеније » и члан је Школског одбора Основне школе « Новак Пивашевић » у Дубрави Старој.

 

 

ПЧЕЛА И ГОЛУБ

Полетјела једна пчела
до потока воду пити
али поток набујали
хтједе пчелу потопити

То уочи голуб с гране
да је пчела води мамац
па откину листић мали
и направи пчели чамац

И тако се пчела спаси
голуб својим путем оде
доброта им душу краси
учи од њих људски роде

Дан касније пчела мала
у шуми са једне крушке
спасила је голубића
да не страда он од пушке

Правио је дом за младе
а ловац га нанишани
пчела му на руку стаде
Омете га да опали

Да се добро добрим.враћа
истина је дјецо жива
Јер Бог чува сва створења
која нису ником крива

 

 

 

 

МЕЋАВА

 

Док мећава завејава стазе
А студен се у кости увлачи
Руке моје желе да те мазе
Доћи ћу ти молим те не плачи.

Пошао сам ал даље не могу
Вејавица неда ми да кренем.
Остаје ми да се молим Богу
Вјеруј драга да за тобом венем.

Ложи камин нек ватра пуцкета
Не плаши се само храбра буди.
Ја сам ноћас сметовима мета
Одлучила зима да ми суди!

Грејаће ме твоја љубав мила
Мјесто тебе снијег ћу да мазим.
Санте леда ти би отопила
Кад знаш да ћу вјечно да те пазим.

 

ЂАЧКА МОЛИТВА

Процвјетала широм свијета
утишала школска звона
Дошла нама непозвана кинеска корона
Закључала школска врата учионе чаме празне
Ученици сви код куће за њих нема веће казне

Не могу се да играју као јуче испред школе
На даљину сада уче и драгом се Богу моле
Помози нам Свети Оче и замоли своје свеце
Да помогну да у школи зачује се граја дјеце

Ми учимо на даљину а наша је Оче жеља
да по нашој малој глави клизи рука учитеља
Није проблем на даљину научити и физику
Навикли смо то што знамо да кажемо наставнику

Лектире нам закључане у школској фијоци стоје
Сад је вријеме да читамо
« Башту шљезове боје »
У Тебе се сви уздамо а то нам је и задаћа
Од Тебе смо научили да се добро добрим враћа

 

ПРОИЗВОЂАЧИ ОЗОНА

 

Доста сам се ја шетао друмом
Па сам данас прошетао шумом.
Тако дођох у борове младе
Па их питам шта у шуми раде?

Каже једна међу њима кона
Наша шума пуна је озона.
Бесплатно га ми дајемо вама
Само треба да дођете нама.

И да своја освјежите плућа
Ако није далеко вам кућа.
Лијепо прича та предивна борка
Само да је не среже моторка.

И ја своја обрадовах плућа
Близу ми је боровине кућа.
Коме није нек не шета друмом
Нека шета било којом шумом.

 

ЖЕНА

Краљица си од рођења
Што по светој земљи хода.
И анђео а и жена
Ти си украс људског рода!

Очи су ти океани
По којима лађе плове.
Твој ми поглед душу храни
И уљепша моје снове.

Све љепоте овог свијета
Станују у твојој бити.
Ти си украс човјечанства
И украс ћеш увјек бити.

И овом ти пјесмом кажем
И увјек то требаш знати.
Ти си жена, пред чијом ћу
Добротом се ја клањати!

Из ребра Те Бог створио
Да његова будеш сјена.
И благослов подарио
Рађај нова поколења!

Стоп насиљу над женама!

……………………….

Ratko Popovic, Stara Dubrava – Banja Luka, Republika Srpska – Bosnia and Herzegovina

 

Ratko Popovic, born in Snjegotina Srednja, Celinac Municipality, Republika Srpska. He is the author of four collections of poems, « THE TRANSMISSION OF LIFE », « ROADS, » « THE SUN IN HABIT », a collection of patriotic and spiritual poetry in preparation, he is represented in 50 poetry collections. He has been repeatedly awarded and praised in various poetry competitions. Some of his songs have been musically crafted and some have been translated into Russian and Slovenian. He lives in his native land. He is a member of the Association of Serbian Writers of Slovenia and a member of the School Board of the Novak Pivasevic Primary School in Dubrava Stara.

 

 

BEES AND Pigeons

One bee took off

to drink water to the stream

or the creek swelled

wanted to sink the bee

This is noticed by a pigeon from a branch

that the bee is led by the bait

so they tear the ticket small

and make a bee boat

And so the bee is saved

the dove went his own way

goodness adorns their souls

learns from them humanity

A day later the bee is small

in the forest with one pear

she saved the dove

lest he suffer from a rifle

He was making a youth home

and the hunter targets him

the bee stood on his hand

They prevent him from firing

To be good

the truth is children are alive

For God preserves all creatures

that are not to blame on anyone

 

 

 

 

THE SWING

 

As the blizzard winds the tracks

And the cold rolls into the bone

My hands want to caress you

I’ll come to you please don’t cry.

I went but I still can’t

The twig won’t let me go.

I am left to pray to God

Believe me, dear, I am following you.

Log fireplace let the fire crackle

Don’t be afraid to just be brave.

I’m the target of the bother tonight

Winter has decided to judge me!

Your love will warm me dearly

I will grease the place of you snow.

You would have melted the iceberg

When you know I’m gonna watch you forever.

 

PRAYER PRAYER

It has flourished all over the world

silenced school bells

An uninvited Chinese crown came to us

She locked the classroom door of the classroom empty

The students all at home have no greater punishment for them

They can’t play like yesterday outside the school

They are now learning at a distance and praying to their dear God

Help us Holy Father and ask your saints

To help keep the school humming with children

We are distance learning and our Father is desire

that on our little head the hand of the teacher slides

It’s not a problem to learn physics remotely

We are used to knowing what to say to a teacher

Our lectures are locked in a school drawer

Now it’s time to read

« The garden of the mulberry tree »

We all trust in You and that is our task

We have learned from You that good things come back

 

OZONE MANUFACTURERS

 

I’ve been walking the road for quite a while

So today I walked through the woods.

So I came to the pines young

So I ask them what they do in the woods?

One of them says a horse

Our forest is full of ozone.

We give it to you for free

You just have to come to us.

And to refresh your lungs

If it’s not far from your house.

This beautiful fight is a beautiful story

It’s just that she doesn’t meet the motorcycle.

I rejoiced my lungs too

It’s near my pine house.

Who’s not walking the road

Let him walk in any forest.

 

WOMAN

You’re a queen from birth

What a holy land he walks.

And an angel and a woman

You are an ornament of the human race!

Your eyes are the oceans

The ships they sail on.

Your sight feeds my soul

And it brightens my dreams.

All the beauties of this world

They live in your essence.

You are the ornament of humanity

And you will always be a decoration.

And with this song I tell you

And you should always know that.

You’re the woman I’m in front of

Goodness I worship!

From the rib God created you

Make him his shadow.

And blessings bestowed

Give birth to new generations!

Stop violence against women!

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*