Ljubiša Djidić

Spread the love


ЉУБИША ЂИДИЋ

Ljubiša Djidić

LOOKING FOR THE OLD COAT

Looking for the old coat in the closet
I came across the fragrance of your body.
Probably I was wearing it embracing you
in the summer filled with sea waves
and a protective almond in the Eve’s corner
and my dreams about Siberia
because I dreamed something bad from history.

Looking for the old coat
filled with your scents in the closet
where I kept you locked for years
in a small box
however, I did not foresee,
that your rags
could have been handled with metaphors
by the poet Vasko Popa

Also, I did not foresee
a historical wormwhich in its miserable nobility
had eaten your thighs, your aroma

And in my sight
enjoyed the protective almond.

Љубиша Ђидић

ТРАЖЕЋИ СТАРИ КАПУТ

Тражећи стари капут у орману
налетех на мирис твог тела
ваљда сам те у њему грлио неког лета
било је препуно морских таласа
имало је заштитни бадем у евином кутку
и моје снове о Сибиру
јер сам нешто лоше сањао из историје

Тражећи стари капут
препун твојих мириса у орману
где сам те годинама држао закључану
у мојој малој кутијици
где нисам додуше предвидео
да је твоје крпице
могао метафорама да разгрће
онај песник Васко Попа

И где нисам такође предвидео
једног историјског црва
који је у свом бедном господству
ждрао твоје бутине, твој мирис
и на моје очи
и сладио се заштитним бадемом

Ljubiša Đidić (1937, Kraljevo, Republic of Serbia) graduated from high school (gymnasia) in Kruševac, Serbia. He holds a Bachelor of Art in World Literature from the School of Philosophy at the University of Belgrade. He also attended Graduate School in Ljubljana, Slovenia in the Master’s program. Ljubiša Đidić is a prominent author in Serbian literature, known as a poet, essayist, editor of anthologies, travelogues, children’s literature and translations. He has published over the fifty books.Ljibiša Đidić has been published in numerous anthologies of Serbian poetry, as well as in other languages. His books have been published in English, Greek, French, Romanian, Russian, Spanish and Macedonian.He translated about ten collections of poetry and novels from Slovenian.
He has received numerous awards and recognitions, among which he has also received and Special recognition by the Ministry of Culture for outstanding contributions to the national culture of Serbia.Ljubiša Đidić was the director and editor of the prominent publishing house “Bagdala”, which published many books of Anglo-Saxon and Arabyan literature. He is a member of the Association of the Writers of Serbia and the Serbian Royal Academy of Scientists and Artists.
He lives in Kruševac.

Љубиша Ђидић (1937, Краљево) завршио је гимназију у Крушевцу, Филозофски факултет (светска књижевност) у Београду, магистарске студије слушао у Љубљани. Значајно је име српске књижевности. Песник, есејиста, антологичар, путописац, дечији писац, прозаист, преводилац. Објавио је велики број збирки песама, есеја, путописа, књуга за децу.Приређивач је неколико антологија: Заступљен је у више антологија српске поезије као и у антологијама на другим језицима. У књигама је изашао на грчком, француском, румунском, руском, шпанском и македонском. Превео је десетак збирки песама и романа са словеначког. Носилац је великог броја ордена, добитник најзначајнијих српских признања.Љубиша Ђидић је био дугогодишњи директор и уредник знамените Издавачке куће «Багдала» која је објављивала многа дела англосаксонске литературе. Оснивач је оии иницијатор бројних културних и књижевних манифестација: Председник је Одбора за обнову манастира Милентија. .
Члан је удружења књижевника Србије и Српске Краљевске академије научника уи уметника,Живи у Крушевцу.

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*